Prvo – začetno kurjenje peči oz. kamina

  • Post author:

Praksa Pečarstva Megamik je prvo kurjenje novozgrajevane peči oz. kamina.

Stranki že z računom izročimo strnjena navodila za kurjenje, ob prvem kurjenju pa se v praksi pokaže vse načine delovanja peči oz. kamina.

– pri vodnem kaminu se preveri celoten sistem

– v kolikor je avtomatska regulacija se preveri odzivnost in razloži navodila. Preveri se količina odprtosti dovoda zraka glede na vlek

– pri lončeni peči se preveri zapiralo dimnih plinov

Stranka pripravi suha, razcepljena drva, razžagana na ustrezno dimenzijo kurišča.

Pečar ima ob prvem kurjenju s seboj zažigalne kocke, s katerimi zakuri. Kocke za kurjenje, katere so izdelane iz naravnega materiala: vosek in les so naknadno vedno dobavljive v Pečarstvu Megamik.

Pred kurjenjem pečar:

– preveri dimnik, če je očiščen in če so namešečna dimniška vratica

– preveri dovod hladnega zraka. Rešetko odstrani in preveri pretočnost zraka

Ob prvem kurjenju pečar Pečarstva Megamik stranki izroči vso potrebno dokumentacijo, katero stranka predloži dimnikarju. Dimnikar na osnovi prejete dokumentacije uredi vpis v register kurilnih naprav.Za kasnejša pojasnila tekom uporabe peči je vedno za dodatna pojasnila na voljo pečar Pečarstva Megamik.